Het 75-jarig bestaan van beide verenigingen was de aanleiding om gezamenlijk na te denken en te praten over de inhoud van de humanistische waarden vrijheid en gelijkwaardigheid  tegen de achtergrond van de actuele ontwikkelingen.

De landelijke voorzitters van beide verenigingen, René Peeters en Mardjan Seighali waren aanwezig en reflecteerden op de uitkomsten van de avond. “We moeten leren ons oordeel uit te stellen en de ander serieus te nemen, dan voelt niemand zich veroordeeld” aldus René Peters. Mardjan Seighali wil de vrijheid doorgeven. “De waarde van vrijheid zie je niet gelijk, je kunt haar wel leren kennen”

De besturen van Humanitas en het Humanistisch Verbond denken met deze avond, door samen in gesprek te gaan, een bijdrage te leveren aan de onderlinge verbondenheid in de lokale samenleving.