U117402_Raadsliedenforum_Header-B

Regiobijeenkomsten

  • Persoonsgegevens

“Beschrijven wat humanisme is, betekent steeds ook uitdrukken van een persoonlijke verwachting” – Jaap van Praag

In het voorjaar van 2022 organiseren wij 4 regiobijeenkomsten voor humanistisch geestelijk verzorgers uit alle werkvelden op verschillende plaatsen in het land.

Data en locaties:

Doelgroep: humanistisch geestelijk verzorgers en hun eventuele stagiaires
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 20.
Duur: een middag van 13:00-17:15 uur, met een drankje na.
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Accreditatie SKGV: 1 punt in de categorie Vakbekwaamheid.

 

Wat gaan we doen tijdens de regiobijeenkomsten?
De afgelopen jaren is het vak van geestelijke verzorging in Nederland sterk in beweging. De pandemie heeft als gevolg gehad dat het vak als cruciaal beroep werd erkend en daarmee steviger op de kaart is gezet. Het aantal vacatures groeit, en ook het aantal hgv’ers groeit. Bij Justitie en Defensie zijn de denominaties binnen de dienst gescheiden, maar ze werken wel samen. In de zorg zien we dat de denominatie steeds minder betekenis krijgt; de vraag naar algemeen gv’ers neemt toe.

Tijdens de regiobijeenkomsten willen we samen met jou en je collega’s onderzoeken wat deze ontwikkelingen betekenen voor de wijze waarop humanistische geestelijke verzorging zich verder kan ontwikkelen om de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan. Het eerste deel van de middag besteden we aan het ontwikkelen van verschillende toekomstscenario’s. Dit doen we op interactieve wijze met inspirerende werkvormen. Na de pauze maken we onder begeleiding van Maaike Kluit kennis met rituele theorie én praktijk. Lukt het ons een gezamenlijk ritueel te ontwerpen waarin onze professionele eigenheid en onderlinge verbondenheid tot uitdrukking komt?

We sluiten de middag af met een hapje en een drankje.

 

PROGRAMMA

12:45-13:00 uur: Inloop

13:00-13:10 uur: Opening

13:15-13:30 uur: Kijkje in de keuken bij de gastvrouw/-heer

13:30-15:15 uur: Blik op de toekomst – aan de slag met scenario’s

15:15-15:30 uur: Pauze

15:30-17:00 uur: Eigen én verbonden: nieuwe vormen van rituelen

17:00-17:30 uur: Afsluiting en borrel