De vrijheid om niet te geloven

Voor humanisten, atheïsten en vrijdenkers in Nederland

U bent naar Nederland gevlucht. Wij heten u welkom en hopen dat u hier de vrijheid en veiligheid vindt die u zoekt. In Nederland bent u vrij om te geloven, denken en zeggen wat u wilt. Dat vinden we in Nederland heel erg belangrijk. Sommige mensen geloven, anderen niet. Er zijn in Nederland christenen, moslims, joden, hindoes,  boeddhisten en mensen met andere religies. Er zijn ook humanisten, atheïsten en vrijdenkers. Die geloven niet in een god, zij geloven in mensen. Meer dan de helft van de Nederlanders gelooft niet in een god en heeft geen religie. 

Gelijke rechten voor iedereen

In de Nederlandse wet staat dat mensen elkaar vrij moeten laten om te geloven, denken en zeggen wat ze willen. Al vele eeuwen vluchten mensen die vervolgd worden om wat ze wel of niet geloven naar ons land. Vrijheid van religie en levensovertuiging, het recht een geloof te verlaten, van geloof te veranderen of niet te geloven, is  een universeel mensenrecht. Dat is door de Verenigde Naties vastgelegd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. In Nederland vinden we deze rechten zo belangrijk dat we ze in onze grondwet hebben vastgelegd.

De wet

Volgens de Nederlandse wet mag u dus uw geloof uiten, maar ook uw ongeloof. Die wet geldt ook in de opvanglocatie. In veel landen is maar één religie geaccepteerd. Daar is het een probleem om het geloof te verlaten of geen religie te hebben. In Nederland niet. Iedereen is vrij. Mensen mogen geloven, hun geloof verlaten, van religie of levensovertuiging veranderen, geen religie hebben en zeggen en schrijven dat ze niet in god geloven. Het is bij wet verboden mensen die iets anders geloven dan u te minachten, discrimineren of bedreigen.  Als iemand u uitscheldt of bedreigt omdat u niet gelooft, of omdat u kritiek hebt op religie, dan is de persoon die u lastig valt strafbaar.

“Ik moest mijn land ontvluchten omdat ik als atheïstische blogger op een dodenlijst sta van extremistische moslims. Die hebben al verschillende collega-bloggers vermoord. In de opvang zijn veel moslims, misschien ook extremistische. Dus ik ben bang en ik durf niet te zeggen wat ik denk.“

Bescherming

Steeds meer ongelovigen voelen zich gedwongen om hun land te ontvluchten, omdat de overheid of medeburgers niet accepteren dat zij hun geloof verlaten, geen religie aanhangen en/of religiekritiek hebben. Vaak volgt dan discriminatie, vervolging of geweld. In Nederland moet uw veiligheid beschermd worden. Voelt u zich in de vluchtelingenopvang niet veilig? Vallen medebewoners u lastig of bedreigen zij u omdat u humanist, atheïst of vrijdenker bent? Bespreek dat direct met een medewerker van het COA of Vluchtelingenwerk. Bij ernstige bedreiging kunt u ook aangifte doen bij de politie. De COA-medewerker helpt u daarbij.

“Ik werd als meisje uitgehuwelijkt en mishandeld.  Ik verzette me tegen het geloof waarmee dat werd goedgepraat. Toen werd ik bedreigd door mijn familie, omgeving en de staat en moest vluchten. Moslims in de opvang schelden me vaak uit, omdat ik geen hoofddoek draag."

Elkaar ontmoeten

Veel mensen vinden het fijn contact te hebben met mensen die net zo denken als zij. Het Humanistisch Verbond is een vereniging van humanisten in Nederland, waaronder atheïsten en vrijdenkers. Het Humanistisch Verbond organiseert regelmatig (besloten) bijeenkomsten waar gevluchte ex-moslims, humanisten, atheïsten en andere vrijdenkers elkaar ontmoeten.

Wilt u uw verhaal kwijt of andere niet-gelovigen ontmoeten?

Neem dan contact op met het Humanistisch Verbond. Mail  info@humanistischverbond.nl Dan nemen wij contact met u op.

Kijk op www.humanistischverbond.nl/thema/seculier

U kunt ook kijken op www.amongnonbelievers.org

Humanistisch Verbond
Postbus 75490
1070 AL Amsterdam
Nederland

telefoon +31(0)20 521 90 00
mail info@humanistischverbond.nl
web www.humanistischverbond.nl