Vaste activiteiten Amsterdam

HumaCafé
Elke derde zondag van de maand organiseren we een breed toegankelijk Huma Café. In dit café wisselen actuele maatschappelijke onderwerpen af met onderwerpen die meer gericht zijn op persoonlijk bezinning. We starten altijd met inspirerende sprekers die een lezing, debat of film organiseren en sluiten af met een borrel waar u kunt napraten. Met het Huma Café wil de afdeling Amsterdam een maandelijks ontmoetingsplaats zijn voor humanisten en mensen die zich door humanistische onderwerpen aangesproken voelen. Klik hier voor de actuele agenda.

Cursussen
Door het jaar heen worden verschillende cursussen georganiseerd gericht op humanistische onderwerpen. We organiseren onder andere een introductiecursus humanisme voor mensen die meer over het humanisme willen weten. Daarnaast vinden cursussen plaats die meer verdiepend zijn zoals levenskunst, humanisme en politiek etc. Het actuele aanbod kunt u vinden in de agenda

Open Café
Naast het maandelijkse Humacafé dat door de afdeling wordt georganiseerd is er op initiatief van een aantal leden ook een informeel ‘open café’. Dit café is iedere eerste zondag van de maand van 15.00 tot 17.00 uur (maar het kan ook later worden).
Het thema van het café is: “Ontmoeten is niet moeten” Het samenkomen is de basis en van daaruit kan er van alles ontstaan. We komen bij elkaar om op een informele wijze met elkaar in gesprek te gaan, ervaringen uitwisselen en meningen delen. Vanuit deze context kunnen er verdere activiteiten ontstaan, samen eten of afspraken maken om gezamenlijk activiteiten te ondernemen (toneel, film, museumbezoek, enz.) Er zijn geen kosten aan verbonden, behalve natuurlijk je eigen consumpties. 
Wil je meer informatie, stuur een mail naar Frans de Geus (frdegeus38@gmail.com

Stiltewandeling
Kom wandelen samen in stilte. Even het praten laten, maar wel samen zijn.
(Bijna) elke laatste zaterdag van de maand om 16.00uur wandelen we in het Flevopark
In de drukte van de stad een moment van stilte. Wandelen in stilte geeft ruimte, je geniet meer van de natuur om je heen en je wordt stil van binnen. Samen stil zijn is anders dan in je eentje stil zijn. Loop mee en ervaar het zelf: stilte verbindt.
Kijk in de agenda voor de eerstvolgende stiltewandeling.

Tuin van Epicurus: filosofieleesgroep Amsterdam
Wij houden ons bezig met het lezen en bespreken van filosofische teksten. Ons gesprek heeft een duidelijke structuur: wij stellen bij het lezen thuis voor onszelf vast waar ons denken in de tekst blijft ‘haken’, omdat we een passage niet begrijpen of het er niet mee eens zijn, of  er juist helemaal achter staan. Na ons discussie hierover bespreken  we wat ieder voor haar/zijn persoonlijk leven aan deze filosofie heeft. In de laatste jaren zijn o.a.:  Marli Huijer, Rob Riemen, Luc Ferry, André Comte-Sponville, Joep Dohmen, René Gude, Thomas Nagel, Nietzsche, Montaigne  e.v.a. aan de orde gekomen.

Wij komen bij elkaar op de derde dinsdag van de maand, om 20.00 uur, in het Humangebouw aan de Weteringschans. We stoppen tussen 22.00 u. en 22.30 u. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wil je meedoen, neem contact op met Gerard Kind gkind@chello.nl.

Filosofiegroep Amstelveen
Eens in de vijf weken komt een groep leden uit Amstelveen bij elkaar om aan de hand van filosofische teksten met elkaar te praten. Contactpersoon is Lottie Schenk.
Aanmelden voor deze groep is op dit moment niet mogelijk. Mocht je belangstellingen hebben om een nieuw filosofiegroep te starten. Meld je bij bestuur voor overleg: amsterdam@regio.humanistischverbond.nl.

Open gespreksbijeenkomsten voor 55++
Lies Deggeler organiseert voor mensen van 55++ regelmatig opengespreksbijeenkomsten in de verdagerruimte van het Humanistisch Verbond op de Weteringschans. Wilt u daar aan deelnemen dan kunt u zich aanmelden via amsterdam@regio.humanistischverbond.nl