Mooi, er ligt een regeerakkoord. En of je het nu met alle plannen eens bent of niet, de regeringspartijen zijn in elk geval duidelijk. Die duidelijkheid ontbreekt bij belangrijke niet-economische thema’s. Hierover denken de coalitiepartijen immers té verschillend. Maar de samenleving staat intussen niet stil.

Zo is er behoefte aan duidelijkheid over hoe we mensen helpen die hun leven als voltooid zien. Ook is het voor nieuwe medische doorbraken belangrijk dat er in de wet meer ruimte komt voor het kweken van embryo’s. Maar in het regeerakkoord worden beide onderwerpen op de lange baan geschoven.

Hetzelfde gebeurt bij ouders en kinderen die in alternatief samengestelde gezinnen leven. Zij willen goed voor elkaar zorgen, bijvoorbeeld makkelijk een erfenis nalaten, maar worden gedwarsboomd door verouderde wetgeving. In plaats van dit op te willen lossen, kondigt het regeerakkoord alleen ‘nieuw onderzoek’ aan. Die woorden stellen ons verre van gerust.

Kijk, onderzoek is natuurlijk prima als je echt iets wilt weten. Maar als het gedaan wordt om verschil van mening af te dekken, dan wordt het debat bevroren. En om even bij de vergelijking met de ijskast te blijven: stilstand is ook onwenselijk in de zorg. Het is mooi dat het kabinet meer geld uittrekt voor ouderenzorg. Maar als het geld aan dezelfde dingen wordt uitgegeven als in het verleden, dan krijgen ouderen nog steeds niet de persoonlijke aandacht die ze zo nodig hebben.

Goed ook, dat schoolkinderen meer over het verleden leren, bijvoorbeeld in het Rijksmuseum. Maar een samenleving vorm je niet alleen uit een bevroren geschiedenis. Het is minstens zo belangrijk dat er meer tijd komt om te leren over de huidige maatschappij, over de waarde van universele mensenrechten, over nieuwe kunst- en cultuurvormen. Zo kunnen kinderen opgroeien tot kritische, creatieve burgers.

Het Humanistisch Verbond maakt zich sterk voor een samenleving waarin je vrij bent in hoe je wilt leven, wie je lief wilt hebben en hoe je wilt sterven. Omdat je alleen in vrijheid zorgzaam kunt samenleven. Wij zullen de komende jaren de politiek scherp houden, om te voorkomen dat belangrijke onderwerpen in de ijskast eindigen. Steun ons daarbij.

Wat kan jij doen?

Wat vind jij van het regeerakoord? Wat mag nog meer uit de ijskast? Doe mee aan onze actie en help ons Leven, liefde en dood op de agenda te houden!

Voor maar €6 p/mnd ben je lid van het Humanistisch Verbond en help je ons structureel.


Wat doen wij verder?

  • Met ons Gouden Pact voor de zorg houden we persoonlijke (ouderen) zorg op de politieke agenda.
  • We komen op voor zelfbeschikking, vrije meningsuiting en de scheiding tussen kerk en staat. Ook komen we op voor de rechten van vrijdenkers, atheïsten en humanisten. Bijvoorbeeld voor ongelovige asielzoekers die zelfs in Nederland bedreigd worden. Dat doen we door actieve lobby, documentaires, bouwen van platforms en geven van voorlichting aan COA.
  • We versterken de aandacht voor universele mensenrechten democratische waarden, persoonsvorming op scholen en daarbuiten.
  • We staan mensen met raad en daad bij door humanistisch raadswerk, in gevangenissen, in het leger en in de zorg.

Contact

Humanistisch Verbond
Postbus 75490
1070 AL Amsterdam
Nederland

telefoon +31(0)20 521 90 00
mail info@humanistischverbond.nl
web www.humanistischverbond.nl