Martijn Rozing

Martijn Rozing (1971) houdt zich al jaren intensief bezig met humanisme en de filosofische levenskunst. Hij verzorg al een aantal jaar cursussen en inleidingen over deze onderwerpen.

Sinds mijn afstuderen in 2001 aan de Universiteit voor Humanistiek bij Joep Dohmen heeft het onderwerp levenskunst mij niet meer los gelaten. Ik ben daarbij vooral geïnteresseerd in de praktische filosofie zoals je deze terugvindt bij de klassieken. Denkers als Epicurus, Aristoteles en Marcus Aurelius zijn vandaag de dag nog harstikke actueel. Hun visies en antwoorden op tijdloze vragen als: hoe moet ik leven? wat is belangrijk? hoe verwerf ik gemoedsrust? vind ik enorm inspirerend.”

Martijn is een begenadig spreker en weet filosofische en levensbeschouwelijke visies en ideeën op een toegankelijke en enthousiasmerende manier over te brengen. Daarnaast sluit hij graag aan bij de ervaringen van deelnemers en toehoorders.

“De dialoog is voor mij erg belangrijk. Ik vind het fijn om naar aanleiding van  levensbeschouwelijke visies echt met mensen in gesprek te gaan. Ook filosofie gaat uiteindelijk altijd over de concrete ervaring van mensen. Ik vind het waardevol om daarbij een begeleidende rol te kunnen spelen. Het geeft mij ook een veel plezier om met een groep tot een gedeeld inzicht en helderheid te komen.”

Martijn is ook de bedenker van het LEVEN de film project en beschikbaar als inleider en gespreksleider voor films. Ook is hij beschikbaar voor het houden inleidingen, lezingen en workshops over humanisme in het algemeen.  

Lees het profiel van Martijn Rozing

Zie verder:
LinkedIn
@MRozing
LEVEN de film