Blijvend geven om een humane wereld


  • Leerlingen van het Berlage Lyceum maken spelenderwijs kennis met vrijheid van levensovertuiging in de wereld.

  • Gevluchte atheïstische Bengaalse bloggers Saikat en Nastiker. 'We zijn het Humanistisch Verbond zeer dankbaar voor alle steun.'

  • Alles begint met de juiste informatie en een goed persoonlijk gesprek.


 

Nalaten aan het Humanistisch Verbond

Een leven zonder dogma’s en onderdrukking in een vrije, humane en tolerante samenleving. Dat is ons ideaal voor de wereld waarin we nu leven, maar ook voor de toekomst. Door opbrengsten uit erfenissen – naast lidmaatschappen en donaties – kan het Humanistisch Verbond dit ideaal nastreven. Wilt u daaraan bijdragen? Overweeg dan het Humanistisch Verbond op te nemen in uw testament.

We leven in een vrij land, maar die vrijheid staat steeds meer onder druk en moet verdedigd worden. De vrijheid om niet te geloven en de vrijheid van zelfbeschikking over je lichaam en leven zijn nog steeds niet vanzelfsprekend.

Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond

 

Meer weten? Vraag 'Blijvend geven om een humane wereld' aan!

Veel mensen willen bijdragen aan een betere wereld, ook als ze er zelf niet meer zijn. Ook al staat u midden in het leven, het kan toch goed zijn nu al na te denken over wat u wilt nalaten aan komende generaties. Het Humanistisch Verbond zet zich in voor een humane en leefbare wereld voor iedereen.

Menselijke waarden

In het publieke debat staan we pal voor het recht op zelfbeschikking, vrijheid en vrijheid van meningsuiting. Daarom steunen we atheïsten, humanisten en vrijdenkers die bedreigd worden of zelfs soms vermoord worden. Ook zetten we ons in voor het recht op een zelfgekozen, waardig levenseinde. Humanistische waarden dragen we uit door het humanistische geluid, op scholen, in de pers, in de politiek en het maatschappelijk debat te laten klinken. Dat doen we om de wereld nú humaner te maken.

Ik sta inhoudelijk achter het Humanistisch Verbond. Ik vind het gewoon een goede club. Na mijn pensioen was ik op zoek naar een nieuw denk- en doekader. Daar vindt het gesprek plaats over menselijke waarden en hoe deze vorm te geven in onze maatschappij. Er is überhaupt plaats voor gesprek en daar heb ik behoefte aan.

Janneke Hoogenkamp (65, gepensioneerd HBO-docent)

Het leven van een mens is niet altijd even maakbaar. Maar de mens is een veerkrachtig wezen. Die veerkracht ondersteunen we ook door ruimte te geven aan levensvragen. Onze geestelijke begeleiders doen dat door gesprekken en activiteiten in en buiten zorginstellingen, bij defensie en in gevangenissen.

Onze toekomst

Voor de toekomst van de aarde en de mensheid zetten we in op duurzame ontwikkeling. Dat past bij het humanisme. Streven naar een duurzame ontwikkeling is bij uitstek een humanistische waarde. Niet alleen om de wereld humaan te houden voor toekomstige generaties en vanuit respect voor de natuur, maar ook vanuit zingeving voor onszelf.

Marc Davidson (Socrateshoogleraar namens de Stichting Socrates)

 

 

 

 

Meer weten? Vraag 'Blijvend geven om een humane wereld' aan!

 

 

Erkend goed doel

Het Humanistisch Verbond is een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Dit betekent dat over hetgeen u aan Humanistisch Verbond nalaat geen erfbelasting verschuldigd is.

Daarnaast heeft het Humanistisch Verbond het CBF-Keur van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Het CBF-Keur voor goede doelen garandeert dat minder dan 25 procent van de geworven gelden wordt uitgegeven aan onkosten, dat er een heldere verslaglegging is en dat werven van gelden op een verantwoorde manier gebeurt.

ANBI

Bel ons 020 521 9036 of stuur een e-mail naar steunfonds@humanistischverbond.nl.