Human Magazine

Human verschijnt vier keer per jaar. In dit ledenblad vindt u  artikelen en interviews over actuele maatschappelijke thema's en verslagen van bijeenkomsten.

Rectificatie Human #3

Onder de titel, Als ze maar gelukkig zijn, stond in het herfstnummer van Human Magazine (vanaf p. 35) een reportage van Ad Fransen met foto’s van Kiki Groot over Groep 8 van basisschool De Mheyster in Hoensbroek. In dit artikel is door een foutieve foto, met als bijschrift de naam Desi, een verhaal gekoppeld aan een meisje dat helemaal geen rol speelt in het betreffende artikel. Het Humanistisch Verbond en de redactie van Human magazine willen benadrukken, dat alles wat er in de publicatie over Desi wordt verteld niets heeft te maken met de leefsituatie van het meisje op de foto.
Human Magazine en de verslaggever hebben aan het meisje en de ouders reeds excuses aangeboden. Zij betreuren deze fout ten zeerste.

Lees Human #4 online

Cover Human nummer 4Hoe zit het met de cijfers? - De wereld kan niet zonder bruggenbouwers
en brandjesblussers
8 Langs de humanistische meetlat - Arjan Visser interviewt Nazmiye Oral
16 Hoe zat het ook alweer met...
Nelson Mandela, meester in vergeving

18 Use it or lose it - Ons Raadhuis heeft één doel: ouderen
gezond en actief te houden
28 Column Boris van der Ham
30 Duivels dilemma - Van Socrateshoogleraar en medisch
filosoof Elselijn Kingma

34 Diender met een missie - Wijkagent Metin Yildiz blijft altijd in gesprek
42 Column Marli Huijer
44 Gespot - Kijken, doen, lezen, luisteren

Aanvullingen en correcties Human #4, 2017

In het artikel in Human magazine #4 ziet op pagina 38 een foto van appartementencomplex Le Medi. Abusievelijk wordt het De Oase genoemd. In de begeleidende tekst wordt vermeld dat Le Medi uitsluitend bevolkt wordt door autochtone tweeverdieners. Dit zijn de woorden van Metin Yildiz, de wijkagent in deze reportage. Dat behoeft een correctie. Er wonen mensen met verschillende migratie-achtergronden en het zijn evenmin allemaal tweeverdieners.

 

Lees een aantal voor u geselecteerde aritkelen op de site van Human.nl

Vanaf 2016 verschijnt HUMAN als journalistiek publieksblad van het Humanistisch Verbond én omroep HUMAN.

Coverfoto:

HVMAN in de bus

Word dan lid. Want leden van het Humanistisch Verbond ontvangen vier keer per jaar Human thuis.

Meer Human

2017

2016

Humus

 

Human is de voortzetting van het blad Humus