Een betere zorg begint in je wijk

Hoe zorgen we gezamenlijk dat de participatiesamenleving wél slaagt

Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen meetelt, ongeacht leeftijd, achtergrond, inkomen of competenties. Het Humanistisch Verbond staat voor zo’n samenleving. Onze aanpak is er een zonder betutteling, maar met échte aandacht voor wie we zijn, wat we willen en wat we kunnen. Zeker de ondersteuning in buurten – waar mantelzorgers nu overbelast raken – kan echt beter. Met onze campagne Met Zorg Naar Elkaar Omzien zetten we in op verandering. Mensen verdwijnen nog te vaak naar de marge van onze samenleving. Ofwel in de hokjes van zorginstituten, ofwel in de wijken waar zij ‘zelfredzaam’ moeten zijn.

Veel mensen voelen de behoefte aan nieuwe, gedurfde antwoorden op de vraag hoe we onze samenleving organiseren. Hoe we elkaar erbij betrekken en dichterbij komen, zonder verstrikt te raken in bureaucratische regeltjes. Die nieuwe antwoorden zijn bittere noodzaak. We staan in een overgangsperiode die ons vroeg of laat allemaal raakt. Mensen die langdurig ondersteuning nodig hebben wonen steeds vaker gewoon in de wijk of op de hoek van de straat. Dat noemen we sinds 2013 de ‘participatiesamenleving’. Maar wie is verantwoordelijk voor de support die mensen soms nodig hebben om ook echt mee te doen?

Dichterbij elkaar

Het Humanistisch Verbond zet in op samenredzaamheid, waar zorg niet langer is geïsoleerd van het dagelijks leven. Duurzame verandering is mogelijk wanneer inwoners, gemeentes, lokale ondernemers, zorg- en welzijnsorganisaties, verenigingen, scholen en woningbouwcorporaties – wij allemaal dus – over onze eigen muurtjes heen durven kijken, elkaar dichterbij komen en samen actie ondernemen.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseren we meerdere bijeenkomsten onder de naam Dichterbij: ouder worden en samen leven. We brengen politici, beleidsmakers, zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen bij elkaar om tot een nieuwe visie op zorg te komen. Onder meer Hedy d’Ancona, Adelheid Roosen, Heleen van Royen, Carin Gaemers, verschillende wethouders, en een hoogleraar huisartsgeneeskunde leveren een bijdrage. Ook het publiek praat mee. De debatten vinden plaats op 23 februari in Deventer, 12 maart in Rotterdam en 16 maart in Groningen.

Lezingen over dementie en mantelzorg

Waar de debatten onderzoekend van aard zijn, richten we ons vanaf april op een reeks lezingen die dieper ingaan op een specifiek aspect van (mantel)zorg: dementie en de invloed ervan op de relatie tussen dementerende, de familie en de omgeving. Hoe ga je om met dementie met behoud van eigenwaarde en hoe cruciaal hierbij is immateriële zorg?

De campagne maakt deel uit van Het Gouden Pact, een initiatief dat het Humanistisch Verbond in 2017 is gestart samen met de Universiteit van Humanistiek, Humanitas en een aantal humanistisch geestelijk begeleiders. Het Gouden Pact staat voor een inclusieve samenleving en meer zeggenschap van onder andere ouderen zelf. Eerdere acties vormden een open brief met de oproep aan alle kandidaat gemeenteraadsleden om te investeren in een inclusieve samenleving; de Human Included- prijs aan een innovatief zorginitiatief en het manifest Pleidooi voor een Gouden Pact.

Blijf op de hoogte!

Geen verhaal missen over onze inzet om de (ouderen) zorg te verbeteren?
Schrijf je hieronder in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.


Word lid!

Wil je meer doen om de (ouderen)zorg te verbeteren?
Word dan lid en help ons op te komen voor waardige zorg en eigen regie.

Contact

Humanistisch Verbond
Postbus 75490
1070 AL Amsterdam
Nederland

telefoon +31(0)20 521 90 00
mail info@humanistischverbond.nl
web www.humanistischverbond.nl