Het gouden pact

eigen regie, waardige zorg en een inclusieve samenleving

Pleidooi voor een Gouden pact

Goede ouderenzorg is een veel besproken kwestie. Terecht. Vanuit de praktijk zien we dagelijks hoe goede zorg onder druk staat. Daarom lanceren Humanistisch Verbond, de Universiteit voor Humanistiek, Humanitas en een aantal humanistisch geestelijk begeleiders een Pleidooi voor een Gouden Pact. Een pleidooi voor meer zeggenschap van ouderen zelf, bij leven en bij waardig sterven. En voor waardige en beter georganiseerde ‘immateriële’ zorg, in verpleeghuizen en daarbuiten.

Zoals de naam al zegt, is het Pleidooi voor een Gouden Pact een reactie op het zogenaamde 'Zilveren Pact', met onder meer de ChristenUnie en omroep Max. Naar ons idee is dit een goed initiatief, maar nog niet compleet. Het Zilveren Pact vraagt onder andere aandacht voor huishoudelijke hulp en ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk. Ook verzet het zich tegen stervenshulp en het debat over Voltooid leven. Humanistische organisaties volgen het Zilveren pact op dat laatste punt niet. Bovendien vinden wij dat het debat over goede zorg niet alleen over ouderen moet gaan, maar ook over andere doelgroepen die ondersteuning kunnen gebruiken.

Wij pleiten er voor om het ‘Zilveren Pact’ om te smeden tot een ‘Gouden Pact’. Omwille van eigen regie, waardige zorg en een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen.

Wij stellen onder meer deze punten centraal:

  1. Zie ouderen als gelijkwaardige gesprekspartners, niet als slachtoffer. Neem hun wensen serieus. Ruil de aandacht voor goede zorg en iemands recht op een vrije keuze om te sterven, niet tegen elkaar uit.
  2. In waardige zorg staat de volledige mens centraal. Dat betekent dat ouderen, als zij daar zelf voor kiezen, ook risico’s moeten kunnen lopen en bovendien recht hebben op een eigen intieme ruimte. Anders dan nu, moet de Inspectie voor de Gezondheidszorg hiér meer waarde aan hechten.
  3. Zowel in verzorgingshuizen als bij kwetsbare ouderen in wijken moet er geen drempel zijn om maatschappelijk werk of levensbeschouwelijke hulp in te roepen. Investeer fors in de verleners van immateriële zorg. Zowel professioneel, als vrijwillig. Verpleeghuiszorg moet in de toekomst plaatsvinden in de wijk en niet in hoge, geïsoleerde flats.
  4. Waardige zorg vraagt om divers personeel. Voor niet-medische zorg is een verdere ‘mbo-hbo-isering’ van zorgpersoneel onwenselijk. Investeer in mensen met aantoonbare vaardigheden om het welzijn van mensen te bevorderen, zoals het ondersteunen van kleine, alledaagse bezigheden.
  5. Niet alleen ouderen kunnen in een kwetsbare positie terecht komen, maar ook andere groepen. Immateriële zorg voor eenzame jongeren, mensen in armoede of met een verslaving, psychische aandoening of een traumatisch verleden moet net zo hoog op de politieke agenda.

Lees hier het Pleidooi voor een Gouden pact.

“Goede zorg en vrije keuze gaan hand in hand.” Lees het opiniestuk van Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond, en Joachim Duyndam van de Universiteit voor Humanistiek, dat 8 maart in dagblad Trouw stond.

Ondersteun het Gouden pact

Steun je Het Gouden Pact? Dan steun je ons: ga naar humanisme.nu voor een (extra) donatie.
Op de hoogte blijven? Schrijf je hieronder in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Contact

Humanistisch Verbond
Postbus 75490
1070 AL Amsterdam
Nederland

telefoon +31(0)20 521 90 00
mail info@humanistischverbond.nl
web www.humanistischverbond.nl