Als je vindt dat ...

zorg en ouderen

...ieder mens op een eigen manier in het leven kan staan én van betekenis kan zijn voor anderen...

dan steun je de organisatie die zich hier hard voor maakt. Want zonder jouw steun bereiken we niks!

Voor maar 6 euro per maand ben je lid van het Humanistisch Verbond en help je ons structureel. Door jouw steun zorgen we ervoor dat mensen volwaardig mee kunnen doen: elkáár blijven zien. Niet slechts als patiënt of zorgbehoeftige, maar als mens en volwaardig lid van onze samenleving. Als iemand met wensen en waarden die ertoe doen.

  1. Zie ouderen als gelijkwaardige gesprekspartners, niet slechts als slachtoffer. Neem hun wensen serieus. Ruil de aandacht voor goede zorg en iemands recht op een vrije keuze om te sterven, niet tegen elkaar uit.
  2. In waardige zorg staat de volledige mens centraal. Dat betekent dat ouderen, als zij daar zelf voor kiezen, ook risico’s moeten kunnen lopen en bovendien recht hebben op een eigen intieme ruimte. Anders dan nu, moet de Inspectie voor de Gezondheidszorg hiér meer waarde aan hechten.
  3. Zowel in verzorgingshuizen als bij kwetsbare ouderen in wijken moet er geen drempel zijn om maatschappelijk werk of levensbeschouwelijke hulp in te roepen. Investeer fors in de verleners van immateriële zorg. Zowel professioneel, als vrijwillig. Verpleeghuiszorg moet in de toekomst plaatsvinden in de wijk en niet in hoge, geïsoleerde flats.
  4. Waardige zorg vraagt om divers personeel. Voor niet-medische zorg is een verdere ‘mbo-hbo-isering’ van zorgpersoneel onwenselijk. Investeer in mensen met aantoonbare vaardigheden om het welzijn van mensen te bevorderen, zoals het ondersteunen van kleine, alledaagse bezigheden.
  5. Niet alleen ouderen kunnen in een kwetsbare positie terecht komen, maar ook andere groepen. Immateriële zorg voor eenzame jongeren, mensen in armoede of met een verslaving, psychische aandoening of een traumatisch verleden moet net zo hoog op de politieke agenda.

 

Ja, ik steun het Humanistisch Verbond  en word lid 

 

Blijf op de hoogte? Meld je aan voor de nieuwsbrief.