Agenda Rotterdam-Rijnmond

 

17 sep

Zondagochtendbijeenkomst: "Het ontstaan van de mens".

In de laatste paar miljoen jaar van het 14 miljard jarig bestaan van de aarde heeft een wezen zich ontwikkeld van een aap tot de denkende vorm die we mens noemen of deftiger Homo Sapiens Sapiens.
Slechts een kruiwagen vol met oude beenderen, geluk en naarstig onderzoek maakt het mogelijk om een idee te krijgen hoe deze ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Met vallen en opstaan en het doen van steeds nieuwe en verrassende vondsten heeft men theorie op theorie ontwikkeld en lijkt er nu een aanvaardbare theorie van ontstaan, ontwikkeling en migratie te zijn gevonden.
Hoe uniek is deze levensvorm en hoe zal hij zich in de toekomst ontwikkelen gezien zijn, aan de ene kant denkend, deducerend vermogen en
de andere kant zijn instinctieve, niet van ander leven afwijkend, primitieve, impulsieve gedrag.
Jef Dirker.