Agenda Rotterdam-Rijnmond

 

18 feb

Zondagochtendbijeenkomst: "De tweede persoon".

De 2de persoon
Eerste persoon: Ik/wij, tweede persoon: jij/jullie, derde persoon: hij/zij/het.
In de filosofie gaat het bijna altijd over de eerste of derde persoon.
Over Ik/over de Mens/de Wereld. Zelden gaat het over Jij/U. Terwijl dat toch in het
dagelijks leven minstens zo belangrijk is.
Wat is er bijzonder aan het Jij? Iedereen weet dat tot iemand spreken heel wat
anders is dan over iemand spreken. De filosoof Martin Buber schreef in 1923 het
baanbrekende “Ich und Du”/Ik en Jij. Dat ontketende het denken over ‘De Dialoog’.
Een nieuwe invalshoek, waarvan we de volle reikwijdte nog lang niet hebben
doorgrond.
In mijn zondagmorgenlezing wil ik een aantal implicaties aan de orde stellen.
Gerard Burger.