Agenda Groningen

 

14 mei

ZINGEVING UIT MUZIEK

ZINGEVING UIT MUZIEK

Hoe zingevend is muziek, en hoe is muziek zingevend?
Dat zijn de vragen van deze middag. Tijdens deze bijeenkomst staat het ervaren van muziek centraal. Het ervaren van muziek in al zijn facetten: luisterend, spelend, herbelevend.
In een lezing van 30 minuten gaat Lennart Kolenberg in op verschillende theorieën waaruit het belang van muziek spreekt. Van de Oude Grieken tot de Oosterse mystici, en van de nieuwe metafysica van Schopenhauer tot Jung. Wat is in hun theorieën zingevend aan muziek? En wat is zingeving eigenlijk?
Na de lezing gaan we luisteren. Iedereen wordt uitgenodigd zijn of haar favoriete muziek mee te nemen. Dus neem de muziek die u raakt mee op cd of usb. Of neem uw instrument mee!
Vanuit de persoonlijke betekenis van die muziek gaat Kolenberg in op de zingeving uit muziek. En om aan te tonen hoe diep muziek in ons wezen zit, eindigt hij met een paar experimentjes...

Lennart Kolenberg (29) is afstuderend aan de Universiteit voor Humanistiek. In zijn masterscriptie zoekt hij naar manieren waarop muziek luisteren, schrijven en spelen zingevend kan zijn, en of dit van toegevoegde waarde is voor de geestelijke verzorging.

Details     Inloop vanaf 13:30 uur, borrel na afloop,

 

Deze lezing wordt georganiseerd door de Jonge Humanisten Groningen, voor alle HV leden en geïnteresseerden.
               

Aanmelden: ivo_hengst@hotmail.com

  (aanmelden is niet verplicht, maar wordt op prijs gesteld ivm hapjes en drankjes)