Agenda Gooi en Vecht

 

18 sep

Wetenschap en religie, lezing Floris Cohen


 

 

Wat heeft de wetenschap van de religie overgelaten? Niets? Alles? Een droevig restant? Of juist de kern zelf? Veel mensen  lopen met dit soort vragen rond, immers iedereen is op zoek naar een invulling voor ons bestaan. Hoe om te gaan met wetenschap en religie ? Inzicht krijgt u op deze avond.
In heldere stijl legt Floris Cohen de dilemma's uit, onder wie de geheime ketter Newton, de vrolijke deïst Voltaire, de scherpe onderscheider Kant, de aarzelende agnost Darwin, de 'religieus onmuzikale' Weber, en ook Einstein met zijn 'kosmische religie'.
Met Stephen Jay Gould en Richard Dawkins komt ook onze eigen tijd ter sprake. Steeds gaat het om het spanningsveld tussen wetenschap en religie en hoe de personen daar mee omgingen.
'Het knagende weten’ is een prachtig boek: informatief en erudiet geschreven en geestig.

Floris Cohen is wetenschapshistoricus aan de Universiteit Utrecht. Eerder publiceerde hij 'De herschepping van de wereld : het ontstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard'
Daarmee won hij de Eurekaprijs voor het beste boek uit 2007 waarin wetenschap voor een breed publiek toegankelijk wordt gemaakt.