Agenda Den Haag

 

28 sep

Waarom werken wij als humanisten samen met religieuze organisaties?

 

 Humanistisch Café Haaglanden

Donderdag 28 september 2017

Koorenhuis, Prinsegracht 27

18.00 – 20.00 u (inloop 17.30 u)

Gratis (incl. een kop soep en een broodje / andere consumpties voor eigen rekening)

 

Afbeeldingsresultaat voor humanisme en godsdienst

Waarom werken wij als humanisten samen met religieuze organisaties?

Door Marjan Hoogeboom en Jos de Wit

Elk jaar vindt in Den Haag de Prinsjesdagviering plaats, de grootste interreligieuze bijeenkomst in Nederland. De bijeenkomst komt tot stand door een intensieve samenwerking tussen verschillende religieuze en levensbeschouwelijke organisaties.  Zij dragen aan de viering bij met teksten, liederen en gebeden, en  brengen hun boodschap aan regering, parlement en samenleving. Ook het Humanistisch Verbond is vertegenwoordigd zowel in het stichtingsbestuur als in de inhoudelijke commissie.

Dit jaar is het thema Vertrouwen tussen hoop en vrees, met als hoofdspreker André Kalden van de Boeddhistische Unie Nederland. Vorig jaar was het thema Te gast in de wereld, met als hoofdspreker  rabbijn Soetendorp van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag.

Buiten het Humanistisch Verbond is er geen enkele andere deelnemende organisatie aan de Prinsjesdagviering die niet religieus of godsdienstig is. Wat beweegt het Humanistisch Verbond om aan een dergelijke viering mee te werken?

Marjan Hoogeboom (gepensioneerd Humanistisch Raadsvrouw bij Justitie en lid van de inhoudelijke commissie Prinsjesdagviering) vertegenwoordigt het Humanistisch Verbond in de organisatie van de viering. Zij zal eerst iets vertellen over de Prinsjesdagbijeenkomst. Daarna zal Jos de Wit (historicus, filosoof en HVO-docent) ingaan op de verhouding tussen godsdienst, religie en humanisme. Beide gaan in gesprek met de aanwezigen over vragen die er leven, met de centrale vraag: Waarom werken wij als humanisten samen met de godsdiensten? En moet dat zo blijven of moet dat anders?

Godsdienst, religie en humanisme

Onder godsdienst wordt verstaan de verering van een persoonlijke god. Bij religie gaat het om de grootsheid van de wereld waarin de mens leeft en waarmee hij verbonden is. In religies kunnen een god of goden een plaats hebben, maar noodzakelijk is dat niet.

Godsdiensten gaan ervan uit dat er een hogere macht is – een ‘God' of goden- die boven de mensen staat. Die God heeft de wereld geschapen. God is almachtig en geeft een hogere zin aan het leven. God zegt ook hoe mensen moeten  leven en zich gedragen.

In het humanisme staat niet God centraal, maar de mens. In een hogere macht geloven humanisten niet. Humanisten nemen niet zonder meer beweringen aan die berusten op het gezag van God. Zij willen de dingen zelf kunnen beoordelen. Voor het bestaan van een God of goden zien humanisten geen enkele concrete aanwijzing.

Wèl vinden humanisten dat iedereen vrij is om zijn eigen geloof aan te hangen, maar voor zichzelf hebben humanisten er geen behoefte aan. Dat betekent niet dat humanisten niet erkennen dat er méér is tussen hemel en aarde, dat er terreinen zijn waar de mens nog weinig van afweet. 

Religieus-humanisten geloven niet in een persoonlijke God, maar ervaren wel de mens als onderdeel van een kosmisch geheel, het heelal of de natuur. Anders gezegd: ze zijn niet godsdienstig, maar wel religieus.