Agenda Arnhem

Spinoza in bedrijf: van passie naar actie

24 jan

Spinoza in bedrijf: van passie naar actie

Spinoza’s filosofie is nuttig (zegt hij zelf!).

Tijdens de cursus gaan wij samen het boek lezen “Spinoza in bedrijf: van passie naar actie” geschreven door Miriam van Reijen. Het boek is de basis om in gesprek te gaan over de praktische filosofie van Spinoza. Wat kunnen wij van hem leren: hoe komen we van passie naar actie?

Spinoza wordt vaak beschouwd als een moeilijk te lezen en te begrijpen filosoof maar hij heeft een bij uitstek praktische filosofie, waarmee iedereen zijn of haar voordeel kan doen. Aan de hand van een aantal fragmenten uit zijn werk laat Miriam van Reijen zien welke betekenis zijn ideeën voor ons kunnen hebben in zowel ons dagelijks leven, als in ons werk, in organisaties en de politiek.

Spinoza beschikte over een heuse motivatietheorie, waarin hij het voornamelijk door emoties aangestuurde ‘passieve’ handelen onderscheidde van het door de rede en inzicht geleidde ‘actieve’ handelen. Spinoza toont ons de weg van onmacht naar macht, van trieste passies naar vreugde en geluk, ofwel: van lijden naar leiden!

Cursusmateriaal: het boek van Miriam van Reijen, Spinoza in bedrijf. Van passie naar actie (2013). Het boek zit inbegrepen in de cursusprijs en wordt op de eerste inleidende bijeenkomst uitgedeeld. De algemene inleiding voor de eerste bijeenkomst krijgt iedere cursist tevoren digitaal toegestuurd.

Korte inhoud en programma
1e avond:
Algemene inleiding in het leven en het filosofische gedachtengoed van Spinoza. U leest hiervoor de eerder toegestuurde inleiding vooraf thuis, en we bespreken deze om zo Spinoza en zijn denken te leren kennen.           

2e tot 6e avond:

Als voorbereiding op de avond leest u telkens een gedeelte uit het boek. Deze gedeeltes hebben altijd een concreet thema als onderwerp, zoals goed en kwaad, de eenheid van lichaam en geest, de vrije wil, hoe de emoties (passies) ontstaan, en de wijze mens. Tijdens de avond is er een korte vragenronde en gaan we de inhoud van de tekst samen bespreken. Het zoeken naar het antwoord op de vraag wat deze specifieke tekst bijdraagt aan de manier om van ‘passie naar actie’ te komen is daarbij de leidraad voor de bespreking. 

De cursusleider stelt zich voor:

Ik ben Miriam van Reijen, (Breda,1946) filosoof en schrijver van filosofieboeken o.a. over Spinoza en  praktische filosofie in de hulpverlening.
Afgestudeerd in de sociale filo­sofie en ethiek (Nijmegen, 1974), en in de cultuur- en godsdienstso­ciolo­gie (Nijmegen, 1983).  Zij was tot 1 januari 2011 werkzaam als docent filosofie en ethiek aan de Academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool, Breda, en bij andere opleidingen. Daarnaast houdt zij zich al jarenlang intensief bezig met Spinoza; in het bijzonder zijn theorie over de passies en zijn politieke filosofie, waarop zij 21 juni 2010 is gepromoveerd aan de universiteit van Tilburg. Zij is bestuurslid van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP) en bestuurslid van de Vereniging Het Spinozahuis.

Zij heeft een lange ervaring in het geven van lezingen en workshops, het begeleiden van socratische gesprekken en filo-café’s en het verzorgen van trainingen en cursussen zoals ‘Filosoferen over emoties, ‘Filosoferen over de goede keuze’, ‘Filosofie als levenskunst’ en ‘Geluk door wijsheid’.  Sinds enkele jaren verzorgt zij als hoofddocent de basisopleiding Filosofie in de Praktijk op de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden (www.isvw.nl).  

Januari-maart 2017: 6x dinsdagavond op 24 en 31 januari, 7,14 en 21 februari en 7 maart 2017. Van 19.30 -22.00 uur ( inloop vanaf 19.00 uur).