Agenda Arnhem-Rijnstreek

 

22 jan

Praktijkcursus: “De troost van de filosofie”

Kan Socrates ons helpen bij impopulariteit? Of zou Epicurus ons bij geldgebrek en Seneca ons bij frustraties terzijde kunnen staan? De troost van de filosofie levert het overtuigende bewijs dat de grote filosofen beslist niet alleen theoretisch toepasbaar zijn. Een gebroken hart kan geheeld worden met de filosofie van Schopenhauer en moeilijkheden in het menselijk bestaan zijn weliswaar vervelend maar ook een absolute noodzaak, aldus sprak Nietzsche

'De troost van de filosofie' geeft niet alleen antwoord op de vraag naar het nut van de wijsbegeerte, maar maakt ook duidelijk dat filosofische wijsheden niet verouderen. Zo kan het dat het nog steeds zin heeft om een Griek uit de vijfde eeuw voor Christus, een Romein uit de tijd van Nero of een zestiende-eeuwse Franse edelman te raadplegen als je een arts zoekt voor je ziel

De troost van de filosofie kan een medicijn zijn in tijden van twijfel, (liefdes)verdriet, frustratie, onmacht, geld- en andere zorgen. Filosofie als medicijn, om te helpen, het conflict tussen wensen en werkelijkheid te overwinnen.

De cursus:

Tijdens de cursus gaan wij samen het boek lezen “De troost van de filosofie” geschreven door Alain de Botton. De Botton bespreekt 6 filosofen. Hij geeft de historische achtergrond en de visie van deze filosofen weer en waarom en hoe ze troost voor ons kunnen betekenen.                                                Het boek is de basis om in gesprek te gaan over de praktische betekenis van deze filosofen.         Samen de kern van de betreffende filosofie onderzoeken.                                                                          Wat kunnen wij van hen leren: welk medicijn moeten we nemen in welke situatie?

Dit doen we door middel van dialoog, het bekijken korte filmpjes en bespreken van voorbeelden     We bespreken het boek in 6 bijeenkomsten en elke bijeenkomst één filosoof (een hoofdstuk).            In de 1e bijeenkomst beginnen we met een korte inleiding over de achtergrond en betekenis van de titel van het boek (een korte tekst hierover wordt dan uitgedeeld)  

Cursusmateriaal: het boek van Alain de Botton  ‘De troost van de Filosofie’  zit niet inbegrepen in de cursus en moet je als deelnemer zelf aanschaffen. Het boek is goed 2e hands te verkrijgen voor een redelijke prijs. Als voorbereiding op de 1e bijeenkomst verzoeken wij je on het 1e hoofdstuk te lezen: Troost voor impopulariteit. 

De cursusleider is Miriam van Reijen, filosoof en schrijver van filosofieboeken o.a. over Spinoza en  praktische filosofie in de hulpverlening

Miriam van Reijen (Breda,1946) is afgestudeerd in de sociale filo­sofie en ethiek (Nijmegen, 1974), en in de cultuur- en godsdienstso­ciolo­gie (Nijmegen, 1983).. Zij was tot 1 januari 2011 werkzaam als docent filosofie en ethiek aan de Academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool, Breda, en bij andere opleidingen. Daarnaast houdt zij zich al jarenlang intensief bezig met Spinoza                          

Zij heeft een lange ervaring in het geven van lezingen en workshops, het begeleiden van socratische gesprekken en het verzorgen van trainingen en cursussen. Als decent verzorgt zij jaarlijks op de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden de basisopleiding Filosofie in de Praktijk.

Praktijkcursus: “De troost van de filosofie” : 6x maandagavond op 22 en 29 jan, 5, 2,19 feb en 5 mrt 2018; van 19.30 -22.00 uur ( inloop vanaf 19.00 uur).