Agenda Rotterdam-Rijnmond

 

30 mrt

Humanistisch Cafe: "Een vogelwaardig bestaan voor vogels".

Op 30 maart 2017 spelen vogels een hoofdrol.
Hebben vogels recht op een vogelwaardig bestaan? Zo ja, hoezo dan, en wat houdt dat dan in?
Hoe (on)natuurlijk (over)leven vogels in Rotterdam en andere steden?
Het voeren van vogels is tegenwoordig verboden. Is dit verbod zinvol of onzinnig?
Welke kleine verschillen op balkon of in (gevel)tuin kunnen een groot verschil maken voor merel, mus, zwaluw en andere vogels?
Welke gevolgen hebben bouwwerkzaamheden voor het welzijn van vogels?
Een vertegenwoordiger van de Vogelbescherming zal een en ander komen toelichten, hopelijk met mooie dia’s en/of filmpjes,
en wil daarna graag met ons van gedachten wisselen over bovenstaande vragen en over andere zaken die met vogels en ‘groen in de
stad’ te maken hebben