Agenda Rotterdam-Rijnmond

 

28 sep

Humanistisch Cafe: "Boemerang van oorlog en geweld".

Rein Heine zal spreken naar aanleiding van het in oktober 2016 gepresenteerde boek:
De Boemerang van Oorlog en Geweld
Een hedendaagse samenspraak over Erasmus’ visie op oorlog en vrede Huis van Erasmus beschouwt Erasmus als zijn patroon en belangrijke inspiratiebron.
Erasmus was in zijn tijd (1466-1536) een van de eerste wereldburgers die zich hebben ingezet voor de vrede en het welbevinden van allen. Hij
heeft als geen ander argumenten ontwikkeld tegen oorlog en geweld.
Helaas heersen anno 2017 dreiging, geweld en agressie alom. Het bestuur van Huis van Erasmus besloot daarom om over de huidige toestand in de wereld een geactualiseerde samenspraak, uitgaande van Erasmus’ Dulce Bellum Inexpertis (DBI), als boek uit te geven.
De tekst van Erasmus wordt daarin, aan de hand van tien thema's, geconfronteerd met hedendaagse teksten uit literatuur en media. Verder zijn bijdragen van betrokken medestanders, waaronder enkele wetenschappers, een oud-diplomaat en kunstenaars, opgenomen. Het boek is rijk geïllustreerd met afbeeldingen en tekeningen van kinderen.
"Na 500 jaar van onvermogen in de strijd tegen oorlog en geweld, vanaf de publicatie in 1516 van Erasmus’ Dulce Bellum, heeft de mensheid er recht op dat de krachten die tot oorlog drijven, worden ontmaskerd en teruggedrongen. Hier ligt de belangrijkste uitdaging voor humanisten en
voor allen die het erasmiaans gedachtegoed zijn toegedaan".