Agenda Amsterdam

Huma Cafe; Gude over Werk en Zingeving - lezing Peter Henk Steenhuis

21 mei

Huma Cafe; Gude over Werk en Zingeving - lezing Peter Henk Steenhuis

Werkgevers en werknemers doen aan ambachtelijke zingeving

Coca-Cola pleit voor invoering van statiegeld. Unilever wil niet overgenomen worden en beroept zich op haar rol in de samenleving. Jonge professionals kiezen voor een fijne werkcultuur. Wat gebeurt er? Voormalig Denker des Vaderlands, René Gude zou zeggen: werkgevers en werknemers doen aan zingeving.

Wat is dat 'zin en zingeving'? In een interactieve lezing zet journalist Peter Henk Steenhuis, die onlangs het boek Werk verZetten publiceerde, het gedachtegoed van Gude uiteen, en laat zien dat we getuige zijn van een omslag: financiële zelfverwerkelijking wordt ambachtelijke zingeving. 

Peter Henk Steenhuis is journalist en filosofieredacteur voor Trouw en werkte veel met Gude samen.


Deur open om 14.30 uur, start om 15.00 uur
Graag aanmelden via:  amsterdam@regio.humanistischverbond.nl