Agenda Fryslân

Hersenen denken

7 nov

Hersenen denken

Marjan Slob bespreekt de filosofische puzzels waarin we zeker sinds Descartes zijn verzeild door onszelf te beschouwen als wezens die worden aangestuurd door onze hersenen.
Zij stipt ook aan hoe recent hersenonderzoek uitdaagt om anders naar onszelf te kijken en andere beelden van onszelf te creëren. Een beeld waarin we minder verschijnen als 'kopvoeters' (zoals in kleutertekeningen), en meer als denkende lichamen. En zij onderzoekt met u wat er dan verandert.
Met het boek Hersenbeest is Marjan Slob in april '17 winnaar geworden van de Socrates Wisselbeker voor het meest prikkelende en urgente filosofieboek van het jaar.
Haar persoonlijke en onderzoekende stijl zet aan tot denken en beleven, want haar taal en woordkeuze doen hart en hoofd raken. Uitwisseling, verdieping en verwondering zijn kenmerkend voor haar werk.                                             


Marjan Slob is filosoof, essayist en adviseur bij organisaties op het snijvlak van wetenschap en maatschappij om de visie van organisaties te verhelderen, tevens is zij lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek.