Agenda Den Haag

 

6 mrt

Cursus Kopstukken van het Humanisme

Cursus Kopstukken van het Humanisme

 socrates1

Data: maandagavonden 6, 13, 20 en 27 maart en 3 april 2017, aanvang 19.30 uur

Locatie: het Koorenhuis, Prinsegracht 27, Den Haag

Cursusleider: Jos de Wit

Humanisme als levensbeschouwing met historische verdieping. Besproken worden vijf grote denkers die door woord en daad van invloed zijn geweest op het humanisme en op de hedendaagse humanistische levensbeschouwing. Aan de cursus kunnen maximaal 20 cursisten deelnemen.

Opnieuw biedt het Humanistisch Verbond afdeling Den Haag gezien de grote belangstelling de cursus Kopstukken van het Humanisme aan. De cursus wordt gegeven door Jos de Wit en is bedoeld voor een ieder die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van het humanisme en dit graag met anderen op een interactieve wijze wil onderzoeken en bestuderen.

Historicus en cursusleider Jos de Wit bespreekt op vijf achtereenvolgende woensdagavonden vijf grote denkers, die door woord en daad van grote invloed zijn geweest op het humanisme en op de hedendaagse humanistische levensbeschouwing: Socrates, Erasmus, Voltaire, Marx en Sartre. Zij worden in de context van hun tijd behandeld.

Ingegaan wordt op zowel het persoonlijk leven als het gedachtegoed van deze denkers. Gebruikgemaakt wordt van oorspronkelijke tekstfragmenten. Daarnaast is er ook voldoende gelegenheid voor onderlinge gedachtewisselingen en verdiepende gesprekken. Op de eerste avond ontvangen de deelnemers een reader met achtergrondinformatie en relevante teksten van de vijf filosofen.

 

Jos de Wit studeerde geschiedenis in Leiden en volgde een aantal modules aan de Universiteit voor Humanistiek. Sinds 2003 geeft hij voor de verschillende afdelingen van het Humanistisch Verbond de cursus Kopstukken van het Humanisme. Aan de hand van een presentatie plaatst hij de kopstukken in hun tijd en onderzoekt samen met de cursisten in hoeverre zij ook nog in onze tijd inzicht en inspiratie kunnen bieden.

Kosten:

Het cursusgeld bedraagt € 60,- voor leden van het Humanistisch Verbond en € 75,- voor niet-leden. Dit is inclusief de reader.

Info en inschrijving:

Nadere informatie over de inhoud van de cursus bij Jos de Wit: josselinpdewit@hetnet.nl of 06-51492187. Inschrijving bij Judith Mos van het Humanistisch Verbond Den Haag: info@humanistischverbonddenhaag.nl.

Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 1 maart 2017.

Bij deelname het bedrag overmaken op bankrekening NL 65 INGB 0000 246879, t.n.v. HV afd. Den Haag e.o., o.v.v. cursuskosten Kopstukken van het Humanisme winter 2017.