Agenda Werkgroep West-Brabant

Ben ik een Held?

23 jun

Ben ik een Held?

Op vrijdag 23 juni verzorgt schrijfster en docent Anita van der Helm een lezing. Eigen heldengedrag staat die avond centraal.

De lezing begint met een schrijfoefening over heldengedrag. Schrijven zorgt namelijk dat onbewuste beelden sneller boven komen drijven. Daarna volgt tot aan de pauze uitleg over wat er in de literatuur bekend is over heldengedrag en wat er volgens onderzoeken te vertellen is over je autobiografie.

Na de pauze worden beiden gekoppeld: hoe maak je nu van je autobiografie ook een klassiek heldenverhaal. Kán dat eigenlijk wel? En zo ja, wat moet je daar dan voor doen? Of wat doe je als het stagneert?

Er volgt als laatste een terugkoppeling naar het zelfgeschreven tekstje van het begin van de avond. Dáár ligt namelijk de oplossing in verborgen. Voor deze schrijfoefeningen is beslist geen schrijfervaring nodig!