Emmen

Afdeling Emmen

Plein Emmen

Heeft u ideeën voor activiteiten en / of wilt u helpen die te organiseren? Of lijkt het u leuk en zinvol om in het afdelingsbestuur actief te worden? Neem dan contact met ons op. Onze activiteiten vindt u in de agenda hieronder. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom. Wilt u informatie over de actieve leden, vacatures en vaste activiteiten zoals 'Eten met gespreksstof'? Kijk dan in het menu boven onze contactgegevens hier rechts.

Websites:

Emmen en omstreken

Facebook Emmen

Twitter

Kijk voor activiteiten van andere afdelingen in de regio op de regioportal Noord.

 

         19 november 2017 

 

Humanisme heeft geen kerk

 

Een voordracht door Drs. Bert Gasenbeek, auteur van het boek “Vrijdenken en Humanisme in Nederland.
In een powerpoint  loopt Bert Gasenbeek virtueel door het boek en staat stil bij de achtergronden van een groot aantal van plekken die vanuit humanistisch perspectief van belang zijn.

Het  humanisme kent geen ‘humanistische’ kerk en geloof, bezit  geen centraal heilig boek als de Bijbel, Koran of Thora en kent geen rituelen. Maar het kent wel een rijke traditie, een traditie die te omschrijven is als ‘het streven in de cultuur naar geestelijke bevrijding’.

Bert Gasenbeek putte inspiratie uit Multatuli, Spinoza, Aletta Jacobs, Hoving, Kousbroek, Tielman en Theo van Gogh. Doordat de essays opgehangen zijn aan tastbare plaatsen komt de geschiedenis en continuïteit tot leven.

De 40 korte essays Vrijdenken en humanisme in Nederland over plekken van herinnering, vormen een interessante cultuur- en ideeëngeschiedenis. Het toont beeldend aan de dat vrijheden en verworvenheden van de hedendaagse Nederlandse samenleving niet uit lucht zijn komen vallen, maar dat daar hard voor is gewerkt en dat degenen die zich daarvoor hebben ingespannen dat deden onder moeilijke omstandigheden

Met dit boek heeft Bert Gasenbeek, historicus een belangrijke bijdrage geleverd aan de humanistische traditie in Nederland. 

We stellen het op prijs al u zich aanmeldt voor deze interessante middag via: humanistisch@gmail.com

Tijd:           Van 14.00 tot ca. 17.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur
Plaats:      J. van Ravenswaaystraat 26-B, 7815 VN Emmen

Het Humanistisch Café is een initiatief van het Humanistisch Verbond Emmen en Omstreken. Iedere derde zondag van de maand bent u welkom. Zie ook de websites:http://humanistischverbond.nl/agenda/humanistisch-cafe-emmen-humanistisch-vormings-onderwijs    https://twitter.com/humanistisch1  en   www.humanistischemmen.jouwweb.nl

Komende activiteiten afdeling Emmen

Nog geen aankomende activiteiten.

Volledige agenda